Community of Peace,

Mahābhārata, Spiritual District of Holland, Vaikuṇṭhaloka

 

Welkom in de door ons op .. maart 2014 uitgeroepen Wereldwijde Natie: Mahābhārata, Vaikuṇṭhaloka.

Wij groeten u in de naam van de gerealiseerde leden van onze Sion Familie,
nazaten van onze Stammoeder Maria Magdalena, de Migdal-Eder, de Wachttoren over de Kudde, vesting van de dochter van Sion,
tot wie de heerschappij van voorheen, het koningschap van de dochter van Jeruzalem was gekomen overeenkomstig de profetie in Micha 4: 8,
Jah Rastafari! Die Ik en Ik voor eeuwig Leeft en Regeert, altijd trouw, altijd zeker!

 

De Kleuren van Mahābhārata:

 

 

Uitleg:

De kleuren van Mahābhārata zijn ge-IN-spireerd door de RastafariŽrs, zoals Bob Marley uitsprak tijdens zijn laatste concert: "Yes, greetings, and the Rastaman vibration is positive." (Ja, gegroet, en de Rastaman vibratie is positief.) Onze kleuren zijn: groen / goudachtig geel / rood, hetgeen betekent: gras voor de koeien / Gauīya-Vaiṣṇava-sampradāya / Liefde, want God is Liefde (1 Johannes 4: 8). In het goudachtig geel is een plaatje van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Śrī Krishna, met een Surabhi koe afgebeeld. Op de omlijsting zijn de symbolen voor Kracht (het vierkant), Liefde (de enkelvoudige driehoek - rood, met de punt naar boven), Wijsheid (de cirkel) en de zespuntige Davidsster, hetgeen betekent: zo boven, zo beneden, of: gelijk in de hemel als zo ook op aarde, te zien. Ook zien we op deze omlijsting: uitstaande pauweveren. We zien Krishna altijd getooid met een pauweveer zoals we zien op deze afbeelding van onze vlag. De Gauīya-Vaiṣṇava-sampradāya is de Geestelijke Erfopvolging van Śrī Caitanya Mahāprabhu, de meest genadevolle IN-carnatie van Rādhā-Krishna, onze Moeder-Vader God.

 

Inleiding:

Alvorens iets te kunnen schrijven of zeggen, moeten we onze nederige eerbetuigingen brengen aan de Ācāryas van de Brahmā-sampradāya, die ook bekend is als de Gauīya-Vaiṣṇava-sampradāya.

We doen dit door het schrijven van de volgende Sanskriet teksten met hun vertaling daaronder:

o namo bhagavate vāsudevāya

Met deze mantra heiligen wij de Naam van de Goddelijke Persoonlijkheid Vāsudeva die niemand anders is dan Krishna.

nama o viṣṇu-pādāya kṛṣṇa preṣṭhāya bhūtale
śrīmate bhaktivedānta-svāmin iti nāmie

"Wij brengen onze respectvolle eerbetuigingen aan onze Geestelijk Leraar: His Divine Grace Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami, Śrīla Prabhupāda, die Heer Krishna zeer Lief heeft, omdat hij zijn toevlucht bij Vishnuís lotusvoeten heeft genomen."

namas te sārasvate deve gaura-vāī-pracārie
nirviśea-śunyavādi-pāścātya-deśa-tārie

"Onze respectvolle eerbetuigingen zijn gericht aan u, dienaar van (Bhaktisiddhānta) Sarasvatī Gosvāmī. U bent zeer vriendelijk geweest de boodschap van Heer Caitanya te prediken om de westerse landen te bevrijden van onpersoonlijkheid en van ledigheid."

nānā-śāstra-vicāraaika-nipunau sad-dharma samsthāpakau
lokānām-hita-kāriau tri-bhuvane mānyau śarayakarau
rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau
vande rūpa-sanātenau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

"Wij brengen onze eerbiedige eerbetuigingen aan de zes Gosvāmīís van Vrindāvana, namelijk aan Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrī Jīva Gosvāmī en Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, die zeer bedreven zijn in het nauwgezet bestuderen van de Geopenbaarde Schriften, teneinde daaraan ter wille van alle menselijke wezens eeuwige religieuze principes te ontlenen. Daarom worden ze alom in de drie werelden geŽerd en verdienen het dat men zijn toevlucht bij hen zoekt, omdat ze volkomen opgaan in de gemoedsgesteldheid van de gopīís en verbonden zijn in de bovenzinnelijke liefdedienst van Rādhā en Krishna."

jaya śrī kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vnda

"Alle eer aan Śrī Caitanya Mahāprabhu, die Krishna Zelf is. Eer ook aan zijn volkomen expansie: Śrī Nityānanda Prabhu (= Heer Rāma). Eer aan zijn incarnatie: Śrī Advaita Prabhu. Eer aan zijn inwendige energie: Śrī Gadādhara Prabhu. Eer ook aan zijn uitwendige energie: Śrīvāsa Prabhu. Tenslotte eer aan alle toegewijden van Heer Caitanya Mahāprabhu, die in hun midden is als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Śrī Krishna of de Heilige Christus."

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

Met deze Mahā-mantra heiligen wij de Namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods: Śrī Krishna, en zijn volkomen expansie: Śrī Rāma. Ook heiligen wij zijn Liefdesenergie: Moeder Harā, Moeder van alle levende schepselen die suprematie heeft over allen die Krishna God toegewijd dienen. Zij wordt aangesproken met Hare.

 

Wie is Krishna?

Wilt u kennis met mij maken? Klikt u dan op de schildering die van mij is gemaakt en die hieronder is afgebeeld:Als u vragen en opmerkingen over de inhoud, toevoegingen of suggesties hebt, dan kunt u ons een e-mail zenden!

Copyright © Community of Peace, mei 2014.

Deze website is beschermd door Universele Wetten. Daarom is het van rechtswege toegestaan om de gehele inhoud op welke wijze ook te gebruiken, te vermenigvuldigen, te bewaren en op te slaan, te verspreiden, enz. op grond van uw eigen oordeel, onder uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

In geval van twijfel, raadpleeg de

Webmaster.