Uitspraak van de hierna volgende Sanskriettekens

 

De klinkers worden uitgesproken als volgt:

  a (kort)   als e in orgel of hamer;

  ā (lang)     als a in vader;

  i (kort)    als i in ik of picnic;

  ī (lang)      als ie in piek;

  u (kort)    als oe in koe;

  ū (idem, maar tweemaal zo lang aanhouden);

  ṛ (kort)    als ri in ridder;

  ṝ (lang)      als ri in riek;

  lṛ     als lrie in zadelriem;

  e      als ee in meer of Heer;

  ai     als ai in pais;

  o      als o in ogen;

  au    als au in blauw.

 

De halfklinkers worden uitgesproken als volgt:

  y    als j in jongen;

  r    als r in (Engels) run;

  l    als l in licht;

  v    als w in water.

 

De gutturaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de huig steeds aansluitend tegen het achterdeel van de tong):

  k    als k in keel;

  kh  als kh in pikhaak;

  g    als g in (Engels) girl;

  gh  als gh in (Engels) big horse;

  ṅ   als ng in zang.

 

De palataal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met het achterdeel van de tong aansluitend tegen het achterdeel van de holte van het verhemelte):

  c     als c in cello;

  ch   als tsch-h in kitsch-handel;

  j     als j in (Engels) jungle;

  jh   als dge-h in (Engels) bridge-head;

  ñ    als nj in oranje.

 

De cerebraal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de punt van de tong tegen het voorgedeelte van de holte van het verhemelte):

  ṭ     als t in tube;

  ṭh    als th in thijm;

  ḍ    als d in diner;

  ḍh   idem, maar met geaspireerde h;

  ṇ    als n in Arnold.

 

De dentaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de punt van de tong tegen de boventanden):

  t    als t in tak;

  th   als th in heethoofd;

  d    als d in dat;

  dh   als d-h in (Engels) red-hot;

  n    als n in nat.

 

De labiaal-medeklinkers worden uitgesproken als volgt (met de lippen op elkaar):

  p    als p in pot;

  ph   als ph in ophef;

  b    als b in bad;

  bh   als b-h in (Engels) cab-horse;

  m    als m in moeder.

 

De sibilant-medeklinkers worden uitgesproken als volgt:

  ś    als s in (Duits) sprechen (palataal);

  ṣ    als ch in Charlotte (cerebraal);

  s    als s in strijd.

 

Speciale tekens:

  ṁ (anusvara) als n in winkel;

  ḥ (visarga) wordt midden in een regel anders uitgesproken dan aan het eind:

   midden in een regel wordt hij als een scherp geaspireerde h uitgesproken welke plotseling wordt afgebroken, bijna alsof men een k wilde zeggen;

   aan het eind van een regel wordt hij uitgesproken als een geaspireerde h gevolgd door een zwakke naklank van de voorgaande klinker (bijv.: aḥ = aha). Deze laatste uitspraakregel geldt slechts als de visarga zich, in een vers van vier regels aan het eind van de tweede of van de vierde regel bevindt; zo niet, dan wordt hij uitgesproken alsof hij zich midden in een regel bevindt.

 

 

Hoofdletters:

 

Ā, Ī, Ū, Ṛ, Ṝ, Ñ, Ḍ, Ṭ, Ḥ, Ṅ, Ṇ, Ś, Ṣ.