1. Kṛṣṇa - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Christus

2. Brahmā - die ook bekend is als JHWH - Jahoeweh (Jehovah), Allah, Ahura Mazda

3. Nārada - de wijze onderwijzer (Zarathustra) van:

4. Vyāsa - de schrijver van de originele Sanskrietteksten

5. Madhva

6. Padmanābha

7. Nhari

8. Mādhava

9. Akobhya

10. Jayatīrtha

11. Jñanasindhu

12. Dayānidhi

13. Vidyānidhi

14. Rājendra

15. Jayadharma

16. Puruottama

17. Brahmayatīrtha

18. Vyāsatīrtha

19. Lakmīpati

20. Mādhavendra Purī

21. Īśvara Purī, (Nityānanda, Advaita)

22. Śrī Caitanya Mahāprabhu

23. Rūpa (Svarūpa, Sanātana)

24. Raghunātha, Jīva

25. Kṛṣṇadāsa

26. Narottama

27. Viśvanātha

28. (Baladeva) Jagannātha

29. Bhaktivinoda

30. Gaurakiśora

31. Bhaktisiddhānta Sarasvatī

32. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Śrīla Prabhupāda

33. Kṛṣṇānanda